Informacje praktyczne:

 

I.  Program "Aktywny Samorząd" 2022 - Już jest - składanie wniosków T R W A  ! ! !

 

    W roku 2022 obowiązują dofinansowania:

    Wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym - dofinansowanie 10.000 zł z możliwością zwiększenia do 25.000 zł

    Skutery o napędzie elektrycznym - dofinansowanie 7.500 zł

    Przystawki elektryczne do manulanych wózków inwalidzkich - dofinansowanie 7.500 zł

    Naprawy wózków i skuterów elektrycznych - dofinansowanie 3.500 zł

 

     Wnioski w ramach programu "Aktywny Samorząd" można składać elektronicznie za pośrednictwem:

     "SOW - Systemu Obsługi Wsparcia"

 

     Link do rejestracji i logowania: https://sow.pfron.org.pl/

 

 

II. NFZ  (informacje uwzględniają zmiany od 01-01-2020)

 

1. Aktualny wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne - obowiązuje od 01-01-2020 - strony wypełniane przez lekarza:

    pobierz wzór 2 pierwszych stron (wypełnianych przez lekarza) zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

 

2. Aktualny wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne - obowiązuje od 01-01-2020 (rozporządzenie MZ z 2 sierpnia 2019):

    pobierz wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

  

3. Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (rozporządzenie MZ z 5 czerwca 2019 r.):

    pobierz wykaz wyrobów medycznych

 

4. Wykaz wyrobów medycznych zlecanych przez fizjoterapeutę (rozporządzenie MZ z 29 września 2019 r.):

    pobierz wykaz wyrobów medycznych zlecanych przez fizjoterapeutę

 

5. Wykaz punktów Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdzających zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne:

61-309 Poznań, ul. Grunwaldzka 158, parter, Sala Obsługi
                                                     tel. 61 850 63 84, 61 850 63 94

                          62-800 Kalisz, ul. Kolegialna 4, tel. 62 501 89 75

                          62-504 Konin, ul. Szpitalna 43, tel. 63 240 29 18

                          64-100 Leszno, pl. Kościuszki 4, tel. 65 528 61 79

                          64-920 Piła, ul. Wojska Polskiego 43, tel. 67 351 28 91

                          63-900 Rawicz, ul. Ignacego Buszy 5, tel. 65 545 51 49

                          62-400 Słupca, ul. Traugutta 7, tel. 63 2 22 30 14

 

6. Oświadczenie o przysługującym śwadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej:

    pobierz druk oświadczenia o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

 

 

III. Dofinasowanie MOPR, PCPR

 

1. Informacje na temat dofinansowania sprzętu w ramach programów:

    Likwidacja barier technicznych.

    Zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

    Likwidacja barier architektonicznych.

    Dofinansowanie zaopatrzenia w wyroby medyczne.

    pobierz informacje na temat dofinansowania

 

 

IV. Med X

 

1. Klauzla informacyjna dla klientów Med X - zgodna z RODO

    pobierz klauzule informacyjną dla klientów Med X