Informacje praktyczne:

 

I. NFZ  (informacje uwzględniają zmiany od 01-01-2020)

 

1. Komunikat NFZ w sprawie e-zlecenia na wyroby medyczne + filmy instruktażowe.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7507.html

 

2. Komunikat NFZ w sprawie wystawiania i realizacji zleceń w okresie przejściowym.

http://nfz-poznan.pl/getAttach.php?AttachID=3833&AttachCtrl=447344 

 

3. Nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne - obowiązuje od 01-01-2020 - strony wypełniane przez lekarza:

    pobierz wzór 2 pierwszych stron (wypełnianych przez lekarza) zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

 

4. Nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne - obowiązuje od 01-01-2020 (rozporządzenie MZ z dnia 2 sierpnia 2019):

    pobierz wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

  

5. Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 5 czerwca 2019 r.):

    pobierz wykaz wyrobów medycznych

 

6. Wykaz wyrobów medycznych zlecanych przez fizjoterapeutę (rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 29 września 2019 r.):

    pobierz wykaz wyrobów medycznych zlecanych przez fizjoterapeutę

 

7. Wykaz punktów Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdzających zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne:

61-309 Poznań, ul. Grunwaldzka 158, parter, Sala Obsługi
                                                     tel. 61 850 63 84, 61 850 63 94

                          62-800 Kalisz, ul. Kolegialna 4, tel. 62 501 89 75

                          62-504 Konin, ul. Szpitalna 43, tel. 63 240 29 18

                          64-100 Leszno, pl. Kościuszki 4, tel. 65 528 61 79

                          64-920 Piła, ul. Wojska Polskiego 43, tel. 67 351 28 91

                          63-900 Rawicz, ul. Ignacego Buszy 5, tel. 65 545 51 49

                          62-400 Słupca, ul. Traugutta 7, tel. 63 2 22 30 14

 

8. Oświadczenie o przysługującym śwadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej:

    pobierz druk oświadczenia o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

 

II. Dofinasowanie MOPR, PCPR,

 

1. Program "Aktywny Samorząd"  

    Wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym, skutery o npędzie elektrycznym, przystawki do wózków, naprawy wózków i skuterów elektrycznych.

 czekamy na informacje o programie "Aktywny Samorząd" na 2020 rok

 

2. Informacje na temat dofinansowania sprzętu w ramach programów:

    Likwidacja barier technicznych.

    Zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

    Likwidacja barier architektonicznych.

    Dofinansowanie zaopatrzenia w wyroby medyczne.

    pobierz informacje na temat dofinansowania

 

III. Med X 

 

1. Klauzla informacyjna dla klientów Med X - zgodna z RODO

    pobierz klauzule informacyjną dla klientów Med X