Informacje praktyczne:

 

I.  Program "Aktywny Samorząd" 2023 - składanie wniosków zakończone.

 

    CZEKAMY NA START PROGRAMU w 2024 !!!

 

    W 2023 roku dofinansowania wynosiły:

    1. Wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym - dofinansowanie 17.000 zł z możliwością zwiększenia do 27.500 zł

    /możliwość pokrycia udziału własnego zleceniem w kodzie P.130C/

    2. Skutery o napędzie elektrycznym - dofinansowanie 8.250 zł

    3. Przystawki elektryczne do manulanych wózków inwalidzkich - dofinansowanie 8.250 zł

    4. Naprawy wózków i skuterów elektrycznych - dofinansowanie 3.850 zł

 

     Wnioski w ramach programu "Aktywny Samorząd" można składać elektronicznie za pośrednictwem:

     "SOW - Systemu Obsługi Wsparcia"

 

     Link do rejestracji i logowania: https://sow.pfron.org.pl/

 

 

II. NFZ  (informacje uwzględniają zmiany od 01-07-2023)

 

1. Wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne - obowiązuje od 01-07-2023 - strony wypełniane przez lekarza:

    pobierz druk zlecenia

  

2. Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie - obowiązujący w 2023 roku:

    pobierz wykaz wyrobów medycznych

 

 

III. Dofinasowanie MOPR, PCPR

 

1. Informacje na temat dofinansowania sprzętu w ramach programów:

    Likwidacja barier technicznych.

    Zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

    Likwidacja barier architektonicznych.

    Dofinansowanie zaopatrzenia w wyroby medyczne.

    pobierz informacje na temat dofinansowania

 

 

IV. Med X

 

1. Klauzla informacyjna dla klientów Med X - zgodna z RODO

    pobierz klauzule informacyjną dla klientów Med X